Giải pháp tiên tiến

Các dịch vụ giải pháp tiên tiến của CMC Global tận dụng hiệu quả công tác quản lý từ định danh cá nhân, nhận diện …

Các dịch vụ giải pháp tiên tiến của CMC Global tận dụng hiệu quả công tác quản lý từ định danh cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho tới giải pháp Social Listening để có những phân tích sâu sắc hơn.