Phát triển & Bảo trì Hệ thống EHR

Đội ngũ CMC Global đã làm việc với khách hàng cả trong và ngoài nước để phát triển và duy trì các ứng dụng tại các bệnh viện trên khắp Hàn Quốc.

Smart Health Application Development

Thách thức

Theo nghiên cứu, những rào cản chính được đưa ra để ngăn chặn việc áp dụng hệ thống Hồ sơ Sức khỏe Điện tử (Electronic Health Record – EHR) là chi phí mua (48%) và chi phí duy trì liên tục (11%). Nhận thức được vấn đề chính, CMC Global đã cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những gì họ cần.

Lần này, khách hàng của chúng tôi đã có hệ thống EHR riêng của họ, nhưng nó quá lỗi thời đến nỗi các ngôn ngữ lập trình cũ kỹ gây ra nhiều khó khăn trong việc bảo trì và vận hành. Hầu hết các ưu điểm của EHR như chất lượng cao và những cải tiến đáng kể đều đổ xuống sông xuôi.

Giải pháp

CMC Global had to focus on two main goals: To meet all requirements and to simultaneously deliver creative outputs in such a short amount of time. We have come up with:

  • Các module mới: Đội ngũ CMC Global đã làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển các module mới có thể tự động hóa quy trình ghi nhận hồ sơ bệnh án của họ.
  • Đào tạo và tư vấn: Vì khách hàng của chúng tôi đến từ ngành y tế với các yêu cầu cụ thể nhưng thiếu chuyên môn công nghệ, các thành viên của chúng tôi đã phải thường xuyên đến thăm họ để quan sát trực tiếp các mô hình hoạt động hiện tại và hiểu nhu cầu của họ, từ đó đưa ra tư vấn phù hợp.
  • Ngôn ngữ lập trình mới: Nhận thức được vấn đề, họ muốn tái phát triển module này bằng một ngôn ngữ lập trình mới với kỳ vọng rằng nó có thể tích hợp trên toàn bộ hệ thống bệnh viện của họ và tự động quá trình ghi nhận thông tin bệnh nhân.
automative for EHR System Development & Maintenance
Cam kết là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ vì thời gian triển khai bị giới hạn chỉ dưới một năm với nhiều yêu cầu nghiêm ngặt từ khách hàng.

Đội ngũ phát triển gồm 60 thành viên, hơn một nửa trong số đó là các nhà phát triển cao cấp đã phải làm việc tối đa để có thể phát triển hệ thống cho khách hàng và khởi động triển khai thực tế.

 

Kết quả

Hiện nay, hệ thống đã được hoàn thành và vượt qua nhiều vòng đánh giá từ khách hàng. Hệ thống đang được triển khai tại các bệnh viện tại Hàn Quốc. Khách hàng của CMC Global hoàn toàn hài lòng với những đóng góp từ đội ngũ và kế hoạch triển khai các dự án tiếp theo trong tương lai gần.