Giải Pháp eKYC Trong Hệ Thống Ngân Hàng

CMC Global đã phối hợp với một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc để thực hiện các giải pháp eKYC cho hệ thống ngân hàng của họ ở hai quốc gia khác nhau.

banking

Thách thức

Dành cho các tổ chức tài chính, tuân thủ các quy định về tuân thủ KYC (tìm hiểu khách hàng) và chống rửa tiền trở thành một yêu cầu cấp thiết sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Tuy nhiên, với chi phí trung bình cho đào tạo tuân thủ hàng năm dao động khoảng 45 đô la mỗi giờ cho mỗi nhân viên và cần 5 giờ đào tạo, xu hướng sử dụng eKYC (Tìm hiểu khách hàng điện tử) đang gia tăng. Trong dự án này, khách hàng của chúng tôi là một trong những tập đoàn quốc tế lớn nhất có trụ sở tại Trung Quốc.

 

Giải pháp

Dựa trên yêu cầu của họ, nhóm của chúng tôi đã phát triển một giải pháp eKYC phù hợp cho khách hàng. Trong đó, chuỗi giá trị quy trình số đảm bảo việc triển khai ổn định và đáng tin cậy, nâng cao quản lý nội dung và thời gian xử lý bằng cách triển khai máy học, công cụ công nghệ Web ngữ nghĩa và tìm kiếm nhận thức dựa trên ngôn ngữ tự nhiên. Đồng thời, các thủ tục vẫn duy trì tính tuân thủ quy định cao. Chúng tôi sử dụng MicroExpression với khung Agile và Scrum để cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho dự án này.

 

Kết quả

  • Cải thiện quản lý dữ liệu với việc triển khai ổn định và đáng tin cậy.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt quy định.
  • Điểm hài lòng cao của khách hàng.