Phát triển & Bảo trì Hệ thống Tài chính

Một công ty fintech có trụ sở tại Singapore đã hợp tác với chúng tôi để áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hệ thống ngân hàng của họ trên khắp Đông Nam Á.

Financial System Development & Maintenance

Thách thức

Một công ty fintech đặt trụ sở tại Singapore muốn phát triển hệ thống tài chính của mình và hy vọng hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài có chi phí hiệu quả, kinh nghiệm và đủ năng lực. Yêu cầu ban đầu của họ là duy trì và nâng cấp hệ thống hiện có của mình, sau đó phát triển các tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.

Sau khi liên hệ với nhiều nhà cung cấp tài nguyên IT khác nhau tại châu Á và thay đổi đối tác, cuối cùng họ đã được thuyết phục bởi đội ngũ nhân tài IT ấn tượng của CMC Global và 30 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT.

Toàn bộ dự án được chia thành 6 danh mục:

  • Ngân hàng trung tâm
  • Nền tảng cho vay thông minh
  • Tài chính chuỗi cung ứng
  • Đội ngũ đại lý thông minh
  • eKYC
  • Phỏng vấn thông minh

Giải pháp

Mục tiêu chính là cung cấp một giải pháp vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với chiến lược quản lý dữ liệu của khách hàng.

Chúng tôi cùng nhau đưa ra một chiến lược CNTT toàn diện, chọn AI làm công nghệ cốt lõi với niềm tin rằng nó có thể mang lại sự linh hoạt về CNTT mà khách hàng yêu cầu. Cùng với đó, các công nghệ nền tảng khác như DevOps, Back-end (Java), Front-end (VueJS, ReactJS), Mobile (Native Android, iOS & Flutter) cũng được tích hợp tốt.

 

Kết quả

Công ty khách hàng hiện nay có thể vận hành hệ thống của họ một cách trôi chảy và tất cả các thành viên của chúng tôi đều nhận được điểm hài lòng cao từ khách hàng. Dự án đã được triển khai tại nhiều ngân hàng ở Đông Nam Á, chẳng hạn như Malaysia và Singapore.