Tự động hoá

Chúng tôi cung cấp các giải pháp kiểm thử nhúng (Embbed Testing) cho các ứng dụng trình điều khiển trong xe cho một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô.