IT/web startup

“Chúng tôi biết đến CMC Global qua quảng cáo của họ khi gặp vấn đề trong việc xử lý dự án với một nhà cung …

“Chúng tôi biết đến CMC Global qua quảng cáo của họ khi gặp vấn đề trong việc xử lý dự án với một nhà cung cấp tại Ukraina. Chúng tôi bất ngờ với tốc độ mà đội ngũ của họ có thể nắm bắt các vấn đề của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi hướng đi đúng đắn. Đội ngũ của CMC Global đã làm bất ngờ chúng tôi lần thứ hai khi phát hành một MVP chỉ trong 4 tuần. Rất hài lòng với kết quả, vì vậy chúng tôi quyết định tiếp tục với toàn bộ phạm vi công việc của chúng tôi với CMC Global. Tiến độ đã được đẩy nhanh đáng kể!”

CEO của một IT/web startup đến từ United Kingdom