CMC Global

Tác giả: CMC Global

CMC Global: Công ty Gia công phần mềm CNTT cho các Dự án Phần mềm Quy mô Vừa và Lớn và OCD Setup

Tìm một công ty cung cấp gia công phần mềm CNTT đáng tin cậy cho một dự án phần mềm đã khó, nhưng bỏ hàng …

Sự khác biệt giữa Machine Learning với Deep Learning

Hiểu dược những đột phá mới nhất của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một thách thức, nhưng nếu bạn quan tâm đến …

So sánh chi tiết Lưu trữ tại chỗ (On-premise) với Điện toán đám mây (Cloud)

Trong những năm gần đây, điện toán đám mây (cloud computing) đã thay đổi cách các công ty lưu trữ dữ liệu. Trước khi cloud computing ra đời, phương án thay thế duy nhất là lưu trữ tại chỗ (on-premise)- các công ty tổ chức xây dựng và vận hành các máy chủ của riêng mình để lưu trữ trang web và ứng dụng.