CMC Global

CMC Social Listening

CMC Social Listening giám sát các kênh xã hội của thương hiệu để phản hồi của khách hàng và trò chuyện kỹ thuật số. 

Công nghệ

CMC Social Listening quản trị các kênh xã hội của thương hiệu cũng như phản hồi của khách hàng từ các cuộc trò chuyện trên mạng. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này để hiểu những gì khách hàng đang nói về mình và đưa ra những hành động tương ứng. CMC Social Listening giúp doanh nghiệp thu thập và hiểu các hành vi khác nhau của khách hàng, phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết để cải thiện dịch vụ khách hàng, R&D, phát triển kinh doanh, tiếp thị và nhiều hoạt động khác.

Công nghệ tích hợp

Theo dõi thời gian thực, tìm ra các chủ đề thịnh hành

Kết nối kiến thức và cập nhật ngữ cảnh trực tuyến từ mạng xã hội

Học sâu và học sâu vẽ ngữ cảnh để phân tích người dùng đa điểm

Dễ dàng triển khai và nhận thông tin có giá trị từ khách hàng và chuyên gia

Công nghệ

The module supports smart analytic functions such as sentiment analysis, behavior analysis, recommendation,

Enterprise Knowledge Graph

Deep Learning & Graph Deep Learning

Deep Learning & Graph Deep Learning

Natural Language Understanding

Statistics

Dual Intent Entity Transformer

Probability Techniques

Trao đổi với chuyên gia tư vấn

QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ?

DISCUSS YOUR FUTURE PROJECTS

If you have any questions about how our solutions will shape your future projects, don’t hesitate to drop us an email and have a talk!