CMC Global

CMC Fraud Detection

Tận dụng sức mạnh của Học máy và Trí thông minh Mạng để đảm bảo trải nghiệm kỹ thuật số

Công nghệ

Công nghệ lưu trữ, khai thác và tính toán song song dữ liệu:

Hadoop HDFS
Hive
Spark

Công nghệ phát hiện bất thường sử dụng máy học không giám sát:

Isolation Forest
Symbolic Aggregate approXimation (SAX)
Clustering-based
Principal Component Analysis (PCA) based
Local Outlier Factor
One-class SVM

Công nghệ phát hiện bất thường sử dụng học máy có giám sát:

Deep Neural Network Models (RNN, LSTM, Inception,…)
Support Vector Machine
Random Forest
XGBoost
LightGBM

Đảm bảo bạn đã sẵn sàng

0 %
of consumers say security is still the most important factor when deciding to engage with a business
0 %
of businesses claim to be confident in their ability to identify and rerecognise their customers
0 in 5
businesses say fraud has increased in the past 12 months
0 %
of consumers want more control over the use of their data

Cùng vời sự thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp công nghệ là sự gia tăng đáng kể của các chiến thuật gian lận. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn không tụt lại phía sau những kẻ lừa đảo

Cách chúng tôi giúp bạn xây dựng Chương trình quản lý thành công

Dấu chân dữ liệu

1

Công nghệ học máy

2

Trí tuệ hành vi

3

QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hãy liên lạc với chúng tôi!