CMC Global

CMC Data Matching

Một quy trình quản lý dữ liệu cho phép người dùng phát hiện, phân tích và hợp nhất các bản ghi của cùng một thực thể trên nhiều nguồn khác nhau . Dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện với nhiều lựa chọn linh hoạt và bảo mật.

Đối sánh dữ liệu là một quy trình quản lý dữ liệu cho phép người dùng phát hiện, phân tích và hợp nhất các bản ghi của cùng một thực thể trên nhiều nguồn khác nhau để tăng tính khả dụng và khả năng truy cập của dữ liệu. Việc kho dữ liệu và ứng dụng của doanh nghiệp tràn ngập các bản ghi trùng lặp là điều không còn mới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như lỗi chính tả, biến thể tên và các lỗi đánh máy khác, các công cụ đối sánh thông thường khó có khả năng xác định được các bản sao của cùng một thực thể. Với công nghệ Đối sánh dữ liệu nổi bật, CMC Global cung cấp cho khách hàng giải pháp để tìm, hợp nhất hoặc loại bỏ các bản ghi trùng lặp trên tất cả các vị trí và định dạng bằng các thuật toán máy học và đối sánh thông minh.

Công nghệ

Data Matching

Big Data

Thuật toán lập chỉ mục nâng cao để xử lý các vấn đề trùng lặp trong tập dữ liệu lớn

AI machine learning

AI

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Áp dụng Mô hình ngôn ngữ, Bộ mã hóa tự động để tính toán xác suất của trường văn bản, xử lý các vấn đề đối sánh ngữ nghĩa.

AI machine learning

Machine Learning

Hiệu suất của phần mềm có thể được cải thiện theo thời gian bằng cách áp dụng phản hồi từ người dùng

Cung cấp

Thiết lập các nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao

Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn với cơ sở dữ liệu nội bộ

Cải thiện chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu

Tự động phát hiện gian lận

CMC Data Matching của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện

Hiệu quả vận hành

Khả năng hiển thị kinh doanh

Rủi ro và tuân thủ

Trải nghiệm khách hàng

QUAN TÂM TỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hãy liên lạc với chúng tôi!