CMC Global

CMC Data Lake

CMC Data Lake thu thập dữ liệu từ các nguồn riêng biệt, lưu trữ để dễ dàng tìm kiếm, tối đa hóa khả năng khám phá, phân tích và xuất báo cáo cho người dùng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện với nhiều tùy chọn linh hoạt và bảo mật.

CMC Data Lake thu thập dữ liệu từ các nguồn riêng biệt, lưu trữ để dễ dàng tìm kiếm, tối đa hóa khả năng khám phá, phân tích và xuất báo cáo cho người dùng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện với nhiều tùy chọn linh hoạt và bảo mật.

Hadoop Ecosystem

Hadoop Ecosystem

Big Data Architecture

The module supports smart analytic functions such as sentiment analysis, behavior analysis, recommendation,

Enterprise Knowledge Graph

Graph Database

Graph Database

Natural Language Understanding

Data Management

Dual Intent Entity Transformer

Data Preparation for Machine Learning and AI

Quy trình hoạt động

data lake map

Lợi ích

Xây dựng ứng dụng

Giúp doanh nghiệp nhanh chóng lấy dữ liệu và xây dựng các ứng dụng hợp lý

Tính linh hoạt và khả năng tiếp cận

Cung cấp tính linh hoạt và khả năng truy cập trong việc di chuyển một lượng lớn dữ liệu từ kho dữ liệu để thực hiện phân tích

Xác thực

Cho phép bạn lưu trữ và phân tích thông tin ở các định dạng khác nhau, giữ lại tính xác thực của dữ liệu

Khả năng thăm dò

Khả năng khám phá và phân tích dữ liệu để thu được giá trị và lợi ích kinh doanh

QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hãy liên lạc với chúng tôi!