CMC Global

CMC Certification Authority

Một giải pháp công nghệ để đảm bảo an toàn (xác thực, tính toàn vẹn, bảo mật và không từ chối) trong các giao dịch kỹ thuật số.

Hạ tầng khóa công khai hay còn gọi là hạ tầng xác thực số là giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bảo mật và chống chối từ) trong các giao dịch số cho các chủ thể (người dùng và thiết bị) trao đổi thông tin trong thế giới số. Ý tưởng cơ bản là hai bên trao đổi thông tin (bằng cách tham gia giao dịch) bằng mật khẩu (khóa công khai) cần một bên thứ ba đáng tin cậy để xác thực cặp khóa thuộc về một thực thể cụ thể thông qua các phương tiện chứng chỉ số. Sau khi xác thực cặp khóa, chủ thể sử dụng cặp khóa đã xác thực để đảm bảo an toàn cho các giao dịch kỹ thuật số của họ (xác thực, toàn vẹn, bảo mật và chống chối từ). Mục tiêu của cơ sở hạ tầng xác thực kỹ thuật số là đảm bảo an toàn cho các giao dịch kỹ thuật số như thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến, email tuyệt mật, v.v.

Công nghệ

Cryptography

Mật mã

Chúng tôi sử dụng các thuật toán mật mã hiện đại và an toàn được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm trên toàn thế giới như RSA, ECDSA, SHA2, AES.

PKI Certificates

Chứng chỉ PKI

RFC 3280, RFC 2510, RFC 2511, RFC 2632, RFC 2634, RFC 2315, RFC 2986, RFC 2560, RFC 2797

Mobile App Development

Phần mềm

CA, RA, VA, TSA với mã nguồn mở nhưng được kiểm soát tốt. 

HSM, USB Token Support for Safenet, Utimaco, etc.

HSM, USB Token

Hỗ trợ Safenet, Utimaco…

API

API

Ms CSP, PKCS#11,…

Protocols CMP, SCEP, EST, ACME and web services

Giao thức

CMP, SCEP, EST, ACME, dịch vụ web

Digital Certificates X.509v3 and Card Verifiable Certificates

Chứng chỉ kỹ thuật số

X.509v3 và Chứng chỉ có thể xác minh thẻ

Lợi ích

Bảo mật

Xác thực

Chữ ký số

QUAN TÂM TỚI SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ?

Maximize Your ROI
in the Cloud

Let's Chat!