CMC Global

CJP – Tester (N3)

CMC Japan

 • icon-1
  Hà Nội,
 • icon-2
  December 31, 2023

JOB DESCRIPTION 

 • Tạo các kế hoạch kiểm thử và trường hợp kiểm thử chi tiết, toàn diện và có cấu trúc tốt. Thực thi các trường hợp kiểm thử với sự hỗ trợ / đánh giá tối thiểu từ người giám sát 
 • Ước tính, ưu tiên, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động thử nghiệm 
 • Xem lại kế hoạch dự án và cụ thể là các mốc và giờ để viết và kiểm tra trường hợp thử nghiệm 
 • Xem xét các thông số kỹ thuật và tài liệu thiết kế kỹ thuật để cung cấp phản hồi kịp thời và có ý nghĩa
 • Phân tích và đóng góp ý tưởng để hoàn thành các yêu cầu 

REQUIREMENTS

 • Kinh nghiệm testing các hệ thống web application với 5+ năm trở lên 
 • Có thể viết test case tiếng Nhật 
 • Có kinh nghiệm non-functional testing (security/performance/…) 
 • Tiếng Nhật N2/ N3++
 • Mong muốn làm thị trường Nhật lâu dài 

* Please send your application via email: [email protected]

 • CMC Career 1

  Years of Experience Required

  5+ years of experience

 • CMC Career 2

  Required Education Level

  Bachelor’s Degree

 • CMC Career 3

  Job Level

  Middle/Senior

 • CMC Career 4

  Work Form

  Full-time

 • CMC Career 5

Have any question?

Get in touch with us!