CMC Global

CJP – Tester

CMC Global

 • Hà Nội,
 • 10/12/2022

JOB DESCRIPTION 

 • Tạo các kế hoạch kiểm thử và trường hợp kiểm thử chi tiết, toàn diện và có cấu trúc tốt. Thực thi các trường hợp kiểm thử với sự hỗ trợ / đánh giá tối thiểu từ người giám sát 
 • Ước tính, ưu tiên, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động thử nghiệm 
 • Xem lại kế hoạch dự án và cụ thể là các mốc và giờ để viết và kiểm tra trường hợp thử nghiệm 
 • Xem xét các thông số kỹ thuật và tài liệu thiết kế kỹ thuật để cung cấp phản hồi kịp thời và có ý nghĩa
 • Phân tích và đóng góp ý tưởng để hoàn thành các yêu cầu 

 

REQUIREMENTS

 • Kinh nghiệm testing các hệ thống web application với 5+ năm trở lên 
 • Có thể viết test case tiếng Nhật 
 • Có kinh nghiệm non-functional testing (security/performance/…) 
 • Tiếng Nhật N2/ N3++
 • Mong muốn làm thị trường Nhật lâu dài 

 

* Please send your application via email: [email protected]

 • Years of Experience Required

  5+ years of experience

 • Required Education Level

  Bachelor’s Degree

 • Job Level

  Middle/Senior

 • Work Form

  Full-time

DISCUSS YOUR FUTURE PROJECTS

If you have any questions about how our solutions will shape your future projects, don’t hesitate to drop us an email and have a talk!