Singtel

“Chất lượng tổng thể của tất cả các dự án là tốt. Các thành viên của CMC là chủ động và cung cấp hiệu suất …

“Chất lượng tổng thể của tất cả các dự án là tốt. Các thành viên của CMC là chủ động và cung cấp hiệu suất phù hợp với nhu cầu dẫn đến cải thiện của tất cả các dịch vụ của Singtel.”

Ông Alberto Resco Perez – Giám đốc kỹ thuật cấp cao Back-End
& Ông Keith Batallones – Giám đốc kỹ thuật cấp cao Front-End (Mobile) của Singapore Telecommunications Limited (Singtel)