CMC Global

Data Quality Specialist

CMC Global

 • icon-1
  TP. Hồ Chí Minh,
 • icon-2
  15/02/2023

Mô tả công việc 

 • Thiết kế, sở hữu và giám sát việc thực hiện các chính sách, tiêu chuẩn, và quy trình chất lượng dữ liệu
 • Thiết lập các chỉ số hiệu quả hoạt động đối với chất lượng dữ liệu (DQ KPIs) để đo lường chất lượng dữ liệu của KDE
 • Thiết kế giải pháp khắc phục chất lượng dữ liệu
 • Phân tích nghiệp vụ chịu trách nhiệm:
  • Thực hiện phân tích ảnh hưởng đối với mọi yêu cầu liên quan đến quản trị dữ liệu, bao gồm mọi thay đổi hoặc bổ sung các yếu tố, điều chỉnh trong logic nghiệp vụ và điều chỉnh định dạng hoặc các tiêu chuẩn ghi dữ liệu khác.
  • Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dữ liệu nghiệp vụ phải đối mặt.
  • Theo dõi các vấn đề và quản lý thay đổi.
  • Phối hợp với CNTT trong quá trình giải quyết vấn đề.
  • Phối hợp với bộ phận chương trình dữ liệu trong suốt thời gian triển khai dữ liệu (như một phần của quản lý thay đổi)
  • Thực hiện kiểm thử sau khi hoàn thành thay đổi và xác nhận tính chính xác của các thay đổi.

 

Yêu cầu

 • Nắm vững kiến thức về quản trị chất lượng dữ liệu
 • Có kiến thức về Data Governance
 • Nắm vững kiến thức về Oracle EDQ, Database(Oracle,SQL,Server), thành thạo PL/SQL và các công cụ tích hợp dữ liệu ETL như ODI
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc với các công cụ BI (OBIEE / OAS )
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm phân tích dữ liệu, sử dụng các ngôn ngữ R, Python,.

 

* Ứng viên vui lòng gửi CV về email: [email protected]

 

 • CMC Career 1

  Years of Experience Required

  1+ years of experience

 • CMC Career 2

  Required Education Level

  Bachelor’s Degree

 • CMC Career 3

  Job Level

  Junior

 • CMC Career 4

  Work Form

  Full-time

 • CMC Career 5

Have any question?

Get in touch with us!